Всичко за напояването!

Категории

Филтри и торене

Запушването на капкообразувателите, микроразпръсквачите и капковите маркучи е един от най-големите недостатъци на капковите и микронапоителни системи. При този тип копмпоненти водния поток трябва да премине през секции вариращи от няколко десети от милиметра до приблизително два милиметра. Без добро отстраняване на всички примеси от водата, рискът от запушване е значителен. За да се предпази системата от запушванесе поставят филтри след помпата или преди всеки клон на напоителната система. Изборът на ефективна система за филтриране изисква познаването на няколко основни параметри, като например вида на водоизточника, максимална скорост на очаквания воден поток, минималното и максимално работно налягане и дестинацията филтрираната вода. Качеството на водата от водоизточника (процентът на неразтворени вещества), е решаващ фактор за изборът на типа филтърна системата.

Филтрите на Irritec са предназначени само за да отделят неразтворените във водата частици и да предотвратят запушване на напоителните системи. Тези филтърни системи не могат да изпълняват химическо или биологическо филтриране. Всички филтри на Irritec са произведени от висококачествени материали устойчиви на физични и химични агенти, използвани в областта на напояванетои отговарящи на международните стандарти. Всички метални компоненти, които се използват за призводството на филтрите Irritec са изработени от неръждаема стомана или са защитени срещу окисляване чрез поцинковане или  са обработени с цинков фосфат с последващо електростатично полагане на епоксидна полиестерна боя.

Подкатегории

Дискови филтри (8)

Дисковите филтри имат опростена, сигурна и здрв аконструкция, която минимизира необходимостта от поддръжка. В действителност те интегрират предимствата на пясъчните и мрежестите филтри – подходящи са за филтриране както на твърди частици (пясък), така и на органични замърсители. Тези филтри издържат на резки промени в налягането, стресови натоварвания като едно от основните им качества е здравината и надежността на филтърния им елемент.

Дисковата филтърна касета се състои от малки полиетиленови дискове, които имат малки каналчета от двете страни. Дисковете са подредени и стегнати плътно, чрез пружина(за по-малките модели) или чрез гайката (за по-големите модели), на специално проектирана ос. Когато дисковете са подредени и стегнати, каналчета от горната странана всеки диск се ктръстосват спрямо тези от долната страна. По този начин се създава “мрежа” от пресичащи се каналчета, които задържат замърсяванията във водата.

Почистване на дисковите филтри се извършва чрез изваждане на дисковата касета от тялото на филтъра и разхлабване на  затягащата гайка на дисковия пакет. Когато дисковете са освободени (не е необходимо разглобяване на цялата касета), те трябва да бъдат измити под силна струя вода.

Пясъчни филтри (22)

Водоизточниците като езера, реки, язовири съдържат големи количества органични вещества, като тиня, водорасли и други растителни частици, които трябва да бъдат отстранени особено когато става дума за микро напояване, капково напояване или мъглуващи системи. Ако водата не се пречисти от тези вещества това може да предизвика натрупване на мръсотия и последващо запушването на напоителните системи.

Най-добрият метод за филтриране на вода от открити водоизточници е чрез използването на пясъчни филтри.

При пясъчните филтри водата преминава през камера обикновено пълна с кварцов пясък. Когато водата преминава през празните пространствата между зрънцата на пясъка органичните замърсители се спират от острите ръбове на кварцовите частици. Качеството на филтрация зависи от размера на пясъчните частици. В повечето случаи напоителните системи изискват 100-130 микрона степен на филтрация, която може да се постигне чрез използването на сепариран кварцов пясък с размер на частиците 0,8 – 1,2 mm.

Почистването на пясъчния филтър се извършва чрез промиване на пясъка. Това става чрез промяна на посоката на потока на водата във филтърното тяло. Обръщането на посокота на водния поток предизвиква отделяне и изхвърляне на замърсителите към изходящия кран/клапан на промивката.

Има два основни типа пясъчни филтри – еднокамерни и двукамерни. Еднокамерните филтри обикновено работят в групи (два и повече филтъра заедно) тъй като по време на процеса на промивка камерата на промивания филтър използва чиста вода от останалите филтри.

Хидроциклонни филтри (0)

Хидроциклонният филтър е подходящ за филтрация на вода от кладенци, реки и езера с високо съдържание на механични примеси(пясък).

Замърсената вода навлиза през тангенциално разположения вход на филтъра, което предизвиква завихряне на водата и генериране на центробежни сили, което на свой ред води до придвижване на по-тежките механични примеси към стената на филтъра. Поради разликата в плътността и специфичното тегло, водата излиза през централно разположения в горната част изход на хидроциклона, докато по-тежките частици се утаяват надолу и към центъра на водовъртежа, където се акумулират в резервоар. Нормално е малко количество пясък да премине през хидроциклонния филтър, което налага използването на допълнителен дисков или пясъчен филтър след него.

Списъчен вид